Behandeling

De basis van de behandeling

Een multidisciplinaire en multimodale aanpak

Bij de behandeling van ADHD moeten verschillende professionals de krachten bundelen. De patiënt moet bij het 'therapeutisch parcours' omringd worden door een heus team, met daarin de behandelende arts, (kinder)psychiater of (kinder)neuroloog, psychologen en neuropsychologen, maar ook ouders en leerkrachten.

Idealiter stelt de arts samen met de patiënt een behandelingsplan op dat zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze therapie omvat.

De patiënt informeren over en bewustmaken van zijn hyperactiviteit

Psycho-educatie schept de voorwaarden voor een geschikte therapie. Daarbij krijgt de patiënt informatie over ADHD en wordt hij aangemoedigd om de nodige gedragsveranderingen door te voeren. Het gezin van de patiënt wordt daarbij bijzonder nauw betrokken.

De ouders worden gestimuleerd om hun aanpak te wijzigen, om op die manier eeuwige conflictsituaties en de negatieve gevolgen ervan te vermijden. Ook bij volwassenen levert psycho-educatie duidelijke resultaten op, doordat de patiënt een aantal positieve compensatiemechanismen krijgt aangeleerd. Enkele gespecialiseerde centra in België bieden momenteel een totaalbehandeling aan, met psycho-educatie als onderdeel.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
De basis van de behandeling
Reclame