backtotop

Leven met

De gevolgen op school en in het gezin

De school als signaal dat er iets misloopt

ADHD wordt vooral gediagnosticeerd op school. De school is immers de eerste gestructureerde omgeving waar het kind soms vervelende intellectuele taken moet uitvoeren. Vaak is ADHD sinds de vroege kindertijd geëvolueerd zonder dat de diagnose is gesteld, omdat er geen sprake is van echt schadelijke gevolgen. De meeste hyperactieve kinderen onderpresteren op school en hebben er een grondige afkeer van.

Een kloof tussen capaciteiten en resultaten

Het kind heeft het doorgaans erg moeilijk met die kloof tussen zijn eigenlijke capaciteiten (hyperactieve kinderen zijn even intelligent als andere kinderen!) en zijn schoolresultaten. Het ontwikkelt een negatief zelfbeeld, is teruggetrokken en krijgt relatieproblemen. Vaak uit zich dat in een slecht rapport, waarbij de leerkrachten het kind soms 'gebrek aan inzet' verwijten, ten onrechte.

Heel het gezin lijdt eronder

Niet alleen het kind zelf lijdt onder de stoornis, ook de ouders en de rest van het gezin. De ouders krijgen vaak het verwijt tekort te schieten en niet streng genoeg te zijn. Ze hebben de grootste moeite om hun gezag te laten gelden tegenover hun kind, dat zich gedraagt als een echte wervelwind. Het gezinsleven is dan ook één grote aaneenschakeling van het overtreden van regels en pijnlijke confrontaties waarbij het kind zich niet stoort aan grenzen, hyperemotioneel is en zich niet bewust is van enig gevaar.

Het volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
De gevolgen op school en in het gezin
Reclame