Symptomen

Acuut coronair syndroom: de tijd dringt

De klacht is bepalend

Bij coronair lijden is de klacht bepalend voor het spoedeisende karakter. Stabiele angina pectoris (zie **Woordenlijst**) heeft geen spoedeisend karakter. Onderstaande vormen van instabiele angina pectoris alsook het myocardinfarct (hartinfarct) zijn dat wel en vereisen onmiddellijke zorg. Het is dus belangrijk een onderscheid te maken tussen de symptomen van stabiele angina pectoris en die van een acuut coronair syndroom:

Instabiele angor en infarct behoren beide tot het acuut coronair syndroom, en komen doorgaans in dezelfde vorm voor. Hospitalisatie is in beide gevallen nodig.

”Time is muscle”

Bij een myocardinfarct (hartinfarct) is de factor tijd van cruciaal belang. Zo zei de Amerikaanse cardioloog Eugene Braunwald 35 jaar geleden “time is muscle”. Hij bedoelde daarmee dat een myocardinfarct een proces is dat evolueert en dat de gevolgen ervan grotendeels afhangen van de grootte van het infarct. Kortom, hoe sneller de bloedstroom hersteld wordt, hoe meer de hartspier gespaard zal blijven. In de medische literatuur geldt als ‘gouden uur’ voor het starten van reperfusietherapie maximaal 120 minuten. Ideaal is starten met de therapie maximaal 1 uur na het begin van de symptomen. Er is dus geen tijd om te twijfelen, om de dokter te bellen … De patiënt moet dringend naar het ziekenhuis worden gebracht.

Geschreven door Emily Nazionalevolgend hoofdstuk lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Acuut myocardinfarct - Symptomen - Acuut coronair syndroom: de tijd dringt
Reclame