Symptomen

ACS: variërende symptomen

Een drukkende pijn op de borst

Acuut coronair syndroom (ACS) kan uiteenlopende klachten en symptomen veroorzaken. De meest voorkomende klacht is een acuut ontstaande, drukkende of beklemmende pijn, midden achter het borstbeen die ontstaat in rust, vaak in de ochtenduren. Sommige mensen spreken eerder over benauwdheid (dyspneu) dan over echte pijn. Deze pijn of dit gevoel noemt men angor.

De pijn kan uitstralen naar de arm (vaak links, maar rechts kan ook), nek, kaak, rug of bovenbuik.

Stille ischemie

In drie kwart van de gevallen leidt een storing in de kransslagaders niet tot pijn. In dergelijk geval spreken we van stille ischemie. Deze situatie komt zelden voor bij mensen die nog nooit eerder problemen hebben gehad met de kransslagaders. Deze vorm komt frequent voor bij personen die reeds een hartaanval of stabiele angor hebben gehad, en nog iets vaker bij mensen die eerder instabiele angor hadden.

Andere symptomen

Vaak, maar niet altijd kan de patiënt zweten, misselijk zijn of braken. Een gevoel van zwakte, onrust, of dreigend onheil komt ook voor.

Veel vrouwen vertonen symptomen zoals kortademigheid, vermoeidheid en spijsverteringsproblemen (oprispingen). Vrouwen ervaren ook vaker rugpijn dan pijn achter het borstbeen. Bovendien maken ze in dat geval eerder gewag van een tintelend, brandend gevoel dan van pijn.

Geschreven door Emily NazionaleHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Acuut myocardinfarct - Symptomen - ACS: variërende symptomen
Reclame