Diagnose

Het elektrocardiogram (ECG) om de diagnose van ACS te bevestigen

Een elektrocardiogram (ECG) kan de diagnose acuut coronair syndroom bevestigen en moet daarom zo snel mogelijk worden afgenomen. Het legt de elektrische activiteit van het hart in rust vast. Herinner u dat het hart een spier is, die via contractie (samentrekking) het bloed door het lichaam pompt. Het hart trekt samen door een klein elektrisch stroompje dat als een golf over de hartspier loopt. Deze elektrische activiteit van het hart kan worden gemeten via elektroden die op de huid bevestigd zijn. De signalen die elke elektrode ontvangt, worden op een monitor of op papier weergegeven in de vorm van curven. Omdat beschadigd hartweefsel elektrische impulsen niet op normale wijze kan geleiden, zal op het ECG te zien zijn dat een de patiënt een hartaanval heeft gehad.

STEMI vs. NSTEMI zijn twee termen die vaak opduiken in het kader van een acuut myocardinfarct (hartinfarct). De gegevens van het elektrocardiogram geven preciezere informatie over de aard van het hartinfarct.

Op een ECG is een acuut hartinfarct te herkennen aan een afwijking in het lijnstukje ST-segment genaamd. Dit lijnstukje verloopt tijdens een bepaald type hartinfarct hoger dan normaal.  Deze verhoging ontstaat als een deel van de hartspier geen zuurstof meer krijgt als gevolg van het hartinfarct.

Artsen maken een onderscheid tussen een hartinfarct met (STEMI, ST-Elevatie Myocard Infarct) en een hartinfarct zonder elevatie van dit segment ( Non-ST-Elevatie Myocard Infarct).

Bij STEMI is de kransslagader volledig afgesloten. Het hartspierweefsel dat door de afgesloten ader wordt verzorgd, zal afsterven.  

Bij Non-STEMI is de kransslagader gedeeltelijk afgesloten. Op het ECG zal geen ST-stijging te zien zijn.

Bij instabiele angor is het ECG normaal (of laat in elke geval niet toe om te besluiten dat het om een hartaanval gaat).

Geschreven door Emily NazionaleHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Acuut myocardinfarct - Diagnose - Het elektrocardiogram (ECG) om de diagnose van ACS te bevestigen
Reclame