Diagnose

De symptomen van ACS overlopen

Eenmaal in het ziekenhuis stelt de arts de patiënt van wie wordt vermoed dat hij acuut coronair syndroom (ACS) heeft, enkele vragen:

  • Hoe lang duren de klachten (pijn > 20 minuten maakt een acuut myocardfinfarct waarschijnlijk)?
  • Waar doet de pijn zich voor: achter het borstbeen of in de linkerarm (past bij acuut coronair syndroom)?
  • Straalt de pijn uit, bijvoorbeeld naar de arm(en), schouder, hals of kaken (past bij acuut coronair syndroom)?
  • Is er sprake van vegetatieve verschijnselen of verschijnselen die passen bij cardiogene shock (verminderde pompfunctie van het hart), zoals een bleek of grauw gezicht, koude huid, transpireren (past meer bij acuut myocardinfarct)?
  • Heeft de patiënt een voorgeschiedenis van ischemische hart- en vaatziekten?
  • Worden de klachten minder bij gebruik van sublinguale vaatverwijders of nitraten (past bij instabiele angina pectoris)?

Geschreven door Emily NazionaleHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Acuut myocardinfarct - Diagnose - De symptomen van ACS overlopen
Reclame