Behandelingen

ACS: wat te doen in afwachting van de ambulance?

Bestrijding van pijn, kortademigheid en angst

Wanneer op grond van de klachten een acuut coronair syndroom wordt vermoed, moet met spoed een ambulance worden gebeld.

In afwachting van de ambulance kan de behandelende arts, als die aanwezig is, alvast medicatie geven tegen de pijn op de borst. Morfine langzaam intraveneus toedienen is vaak de eerste keus. Het heeft daarbij een angstverminderende en een vaatverwijdende werking (verhoogt de diameter van de kransslagaders).

Zuurstoftoediening is aangeraden voor patiënten die last hebben van kortademigheid.

Angst is een normale reactie op de pijn en omstandigheden van een hartaanval. Het is daarom belangrijk de patiënt gerust te stellen.

Nitraten om de  bloedvaten te verwijden

Een andere, mogelijke maatregel die een huisarts (of de patiënt als hij thuis is) kan nemen in afwachting van de ambulance is het toedienen van een nitraat. Nitraten verwijden de bloedvaten waardoor meer bloed circuleert in het lichaam. De bloeddruk zal dalen. Door de snelle verwijding van de bloedvaten wordt er tijdelijk minder bloed aan het hart aangeboden. Dit ontlast het hart en vermindert tegelijk de pijn in de borststreek. Het nitraat wordt toegediend in de vorm van een tabletje of spray onder de tong.

Verdere bloedklontering voorkomen

Aspirine (acetylsalicylzuur) zorgt er, naast de gekende pijnstillende en koortswerende werking, ook voor dat de bloedplaatjes, die verantwoordelijk zijn voor het klonteren van bloed, minder goed werken. Aspirine remt de vorming van de bloedklonter. Vandaar dat aspirine (acetylsalicylzuur) ook wel een plaatjesremmer of antiplaatjesmiddel wordt genoemd.

Geschreven door Emily NazionaleHet volgende artikel lezen

Reclame
Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Acuut myocardinfarct - Behandelingen - ACS: wat te doen in afwachting van de ambulance?
Reclame