backtotop
Nieuws
Acuut myocardinfarct: opgelet voor vervuiling

Acuut myocardinfarct: opgelet voor vervuiling

Wetenschappers hebben onlangs een nieuwe risicofactor voor een acuut myocardinfarct (hartinfarct) blootgelegd: kort- of langdurige blootstelling aan luchtvervuiling.

Reclame

Wat is luchtvervuiling?

Luchtvervuiling is de aanwezigheid van ongewenste bestanddelen in de lucht die schadelijk zijn voor de volksgezondheid, of een abnormaal verhoogde concentratie van deze stoffen. De volgende stoffen zijn erg schadelijk:

  • stikstofdioxide (NO2)
  • zwaveldioxide (S02)
  • koolstofmonoxide (CO)
  • ozon (O3)

De grote vijand: fijn stof

Een andere vervuilende en heel schadelijke stof is fijn stof. Deze in de lucht zwevende deeltjes zijn afkomstig uit diverse bronnen, zoals de verwerking van brandstoffen, het verkeer, de landbouw, de industrie enz. Ze zijn zo klein dat we ze kunnen inademen en ze worden als een risicofactor voor hart- en vaatziekten beschouwd. Afhankelijk van de diameter onderscheiden we PM10 (deeltjes met een diameter kleiner dan 10 µm), PM2,5 (<2,5 µm) en PM0,1 (<0,1 µm). Hoe kleiner de deeltjes, hoe dieper ze in de luchtwegen dringen en hoe meer schade ze aanrichten.

Luchtvervuiling: effecten op het hart

De mechanismen van luchtvervuiling op het hart zijn nog niet volledig bekend. Wetenschappers zijn het er al wel over eens dat de diverse vervuilende stoffen, en vooral fijn stof, een ontstekingsproces uitlokken in de luchtwegen, maar ook in de bloedvaten. Studies tonen aan dat PM2,5 namelijk mee atherosclerose veroorzaakt, dat is de vorming van een vetachtige afzetting (plaque) in de wand van de slagaders waardoor die vernauwen. Die adervernauwing leidt uiteindelijk tot een acuut myocardinfarct (hartinfarct), maar ook tot bepaalde cerebrovasculaire accidenten.

Kortetermijneffecten van luchtvervuiling

Diverse studies wijzen op een toename van het risico op een acuut hartinfarct bij kortdurende blootstelling aan luchtvervuiling. Zo hebben onderzoekers uit Boston vastgesteld dat het risico op een myocardinfarct significant stijgt als de concentratie van fijn stof van PM2,5 met 25 µ/m3 toeneemt in de twee uur die aan het infarct voorafgaan.

Ook blootstelling aan PM10 is schadelijk. Bij een concentratie van meer dan 25µ/m3 is met name ook een significante stijging van het aantal hartinfarcten geregistreerd, vooral dan bij rokers.

Luchtvervuiling en gezondheid: en op lange termijn?

Ook op lange termijn heeft de blootstelling aan luchtvervuiling een nefast effect op het hart. Een grootschalige medische studie die meer dan 100.000 mensen tien jaar lang heeft gevolgd, heeft een verband vastgesteld tussen langdurige blootstelling aan fijn stof en het aantal gevallen van acute coronaire hartziektes (waaronder het fameuze infarct), ook bij vervuilingswaarden die onder de Europese limieten lagen. Een andere studie heeft dan weer een verband gelegd tussen langdurige blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) - een indicator voor vervuiling door het verkeer - en het voorkomen van hartaanvallen.

Na een acuut myocardinfarct …

Luchtvervuiling en een voorgeschiedenis van hartinfarcten gaan niet goed samen. Een Britse studie heeft aangetoond dat het risico op sterfte na een acuut myocardinfarct met 20% stijgt voor elke stijging met 10µ/m3 van fijn stof van PM2,5 in de lucht. Er zijn geen harde bewijzen gevonden dat de luchtvervuiling de rechtstreekse oorzaak van het overlijden was, maar het inademen van fijn stof verslechtert de algemene gezondheidstoestand van de patiënt nog, en die is al verzwakt door zijn hartaanval.

Lees meer over Acuut myocardinfarct
Reclame
Gerelateerde artikels
Wat is een Acuut Coronair Syndroom (ACS)?

Hartkramp en hartinfarct Acuut Coronair Syndroom is een verzamelnaam voor de (…)

Acuut myocardinfarct - Wat is ACS ? - Wat is een Acuut Coronair Syndroom (ACS)?
ACS: variërende symptomen

Een drukkende pijn op de borst Acuut coronair syndroom (ACS) kan (…)

Acuut myocardinfarct - Symptomen - ACS: variërende symptomen