Botmetastasen

Behandeling

Welke follow-up vraagt de behandeling van botmetastasen?

Bisfosfonaten en denosumab kunnen leiden tot een vermindering van het calciumgehalte in het bloed. Voordat de behandeling start, is een bloedafname dus noodzakelijk om het calciumgehalte alsook het vitamine D-gehalte te meten. Daarna wordt op regelmatige basis bloed afgenomen.

Patiënten die met deze middelen worden behandeld, moeten ook dagelijks een supplement van minstens 500 mg calcium en 800 IU vitamine D innemen, behalve in geval van hypercalciëmie.
Bijzondere aandacht gaat naar het gebit en de kaken bij patiënten die worden behandeld met bisfosfonaten of denosumab. Er bestaat inderdaad een klein risico op osteonecrose van de kaak (ernstige wonde die niet of slecht geneest ter hoogte van de kaak). Voordat de behandeling wordt gestart, moet een volledige stand van zaken worden opgemaakt van de mond en het gebit. Een goede mond- en tandhygiëne tijdens de behandeling is erg belangrijk.

Geschreven door Dr Philippe Violon volgend hoofdstuk lezen

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Quel suivi durant le traitement des métastases osseuses? | Welke follow-up vraagt de behandeling van botmetastasen?
Ziektes van A tot Z