Botmetastasen

Behandeling

Denosumab: RANK-ligand inhibitor

Sedert enkele jaren is een nieuw middel beschikbaar voor de behandeling van botmetastasen: denosumab, een monoklonaal antilichaam dat inwerkt op de RANK-ligand. Deze laatste is de belangrijkste schakel tussen de osteoblasten, cellen die bot aanmaken, en de osteoclasten, cellen die bot vernietigen. De tumor leidt tot een grotere afscheiding van de RANKL-ligand, wat de aanmaak, de werking en de overleving van de osteoclasten activeert, met een ernstige vernietiging van het bot tot gevolg. Denosumab is een gerichte biologische behandeling die de werking van de RANK-ligand neutraliseert.

Dit vermindert:

  • het risico op complicaties in de botten (breuken, ruggenmergcompressie …) bij patiënten met botmetastasen, voornamelijk als gevolg van borstkanker, prostaatkanker en longcarcinoom.
  • de pijn in de botten en verbetert de levenskwaliteit van de patiënten aanzienlijk.

Wat de frequentie van botcomplicaties betreft, is gebleken dat denosumab efficiënter is dan bisfosfonaten.

Denosumab wordt maandelijks toegediend via onderhuidse injectie.

Een ander voordeel van dit middel is dat het niet door de nieren wordt afgescheiden. Hierdoor kan het ook worden toegediend aan patiënten met botmetastasen die ook last hebben van lichte of gemiddelde nierinsufficiëntie.

Geschreven door Dr Philippe Violon Het volgende artikel lezen

Om medisch nieuws te volgen, abonneer u op de MediPedia nieuwsbrief.
Le denosumab: inhibiteur du ligand du RANK | Denosumab: RANK-ligand inhibitor
Ziektes van A tot Z