Liefde en kanker

amour-couple-cancer-du-sein-amazone-liefde-koppel-borstkanker-amazone_428x229
31/01/2014
Geschreven door Emily Nazionale

Een vrouw, een man, een gezin … en kanker. Wat doet dat met een relatie? Theatergezelschap Aardpaard maakte er de voorstelling ‘Amazone’ over.

Amazone

Katrien is een amazone. Zoals de Griekse mythologische krijgersvrouwen die een van hun borstenamputeerden om beter met pijl en boog te kunnen schieten naar de vijand. De vijand is in Katriens geval echter niet met pijl en boog te bestrijden, maar met bestraling en chemo. Want Katrien heeft borstkanker.

Katriens echtgenoot Alex wil zijn vrouw steunen, maar dat valt hem zwaar. Er is de aangepaste taakverdeling thuis, zijn bezorgdheid om Katriens gezondheid, zijn afkeer voor ziekenhuizen en dokters … en stilaan ook voor Katriens lichaam. Hun relatie en seksleven lijden onder de hele situatie.

Kanker samen beleven

Met het theaterstuk Amazone wil theater Aardpaard niet alleen de lichamelijke en psychische effecten van borstkanker bij de patiënt belichten. Het wil vooral de nadruk leggen op de manier waarop de ziekte, de behandeling en de gevolgen daarvan een liefdesrelatie veranderen. “Want kanker beleef je samenmet je gezin” zegt Inge Verhees, de actrice die Katrien speelt. “Zo vragen mensen bijvoorbeeld vaak aan de zieke hoe het gaat, terwijl de partner vaak vergeten wordt. Maar ook partners lijden onder de ziekte van hun echtgeno(o)t(e).”

Kanker en liefde: een taboe

Liefde en kanker, die begrippen worden niet vaak in één adem uitgesproken. “Het is een thema dat nog te veel taboe is” beaamt Verhees. De actrice is goed geplaatst om daarover te oordelen, want zeven jaar geleden kreeg Verhees ook borstkanker. En samen met haar echtgenoot moest ze zelf uitvinden hoe ze haar relatie en seksleven weer kon oppikken. “Want met je dokter, familie of vrienden kan je dit onderwerp niet altijd bespreken. Terwijl de zorgen van elk koppel waarbij een van de partners kanker heeft, reëel zijn: gaande van praktische bekommernissen die liefde soms in de weg staan, tot elkaars (veranderde) lichaam weer ontdekken …”, vertelt Verhees. “Amazone is dan ook een middel om liefde en kanker bespreekbaar te maken, in de hoop dat het een eerste stap zal zijn om het uit de taboesfeer te halen.”

Amazone speelt op 30 januari in het Zuidpooltheater in Antwerpen. Daarna trekt de voorstelling door het land. Meer info op www.theateraardpaard.be, Amazone.

Meer info over borstkanker

Reclame
De ziekte van de week
dmla_intro

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van een ernstige visusstoornis bij 60-plussers in België. Soms vermindert die aandoening de autonomie in sterke mate.
Gelukkig bestaan er behandelingen voor bepaalde vormen van LMD. Ze kunnen de evolutie afremmen en in sommige gevallen de verloren gezichtsscherpte zelfs een beetje terugwinnen! Daarvoor is het wel uiterst belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.

Ziektes van A tot Z
Ziektes van A tot Z