Dementie door de ogen van Down

theaterstap-brilleman-dementie-scene-de-theatre-brilleman-demence_428x229
10/01/2014
Geschreven door Emily Nazionale

Een vader met alzheimer, en zijn dochter die niet meer voor hem kan zorgen. Dat is het plot van Brilleman, een voorstelling van Theater Stap. In de hoofdrol: acteurs met het syndroom van Down, die het stuk een heel eigen toets geven.

Een gesprek met Marc Bryssinck, regisseur.

Bij Theater Stap werken alleen acteurs met een mentale beperking. Wat is jullie visie op theater?

Bij Theater Stap zijn we ervan overtuigd dat ook wie een mentale beperking heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down, en acteertalent bezit, de mogelijkheid moet krijgen om die kwaliteit te ontwikkelen. En waar kan dat beter dan bij een theatergezelschap zoals Theater Stap? De acteurs krijgen een theateropleiding, kunnen samenwerken met vakmensen en verschillende visies op theater ervaren … Elke voorstelling is voor hen een leerrijke ervaring. Tijdens het proces zien we onze spelers dan ook uitgroeien tot autonome, communicatieve individuen, die hun verantwoordelijkheid opnemen in groep. Op hun beurt geven zij ons de kans om als theatermakers telkens een unieke voorstelling maken.

Brilleman gaat over dementie. Vanwaar dat idee?

Ergens zie ik een link tussen alzheimer en mensen met Down. Zo wordt het Down-syndroom wel eens foutief beschreven als ‘eeuwig kind blijven’, terwijl over dementerenden soms net het tegenovergestelde gezegd wordt, namelijk dat ze opnieuw kind worden. Een andere overeenkomst: het beperktetaalvermogen. Daarom hebben we in de voorstelling vooral de nadruk gelegd op het lichaam, op bewegingen, eerder dan op reciteren.

Hoe verlopen de repetities bij Theater Stap?

Anders dan bij ‘gewone’ acteurs, doen onze acteurs er wat langer over om een stuk aan te leren. Zo hebben ze bijvoorbeeld wat meer tijd nodig om zich het thema eigen te maken. Als voorbereiding dompelen de regisseurs zich daarom samen met de spelersgroep uitgebreid onder in het onderwerp. Zo hebben we voor Brilleman een zorgcentrum met dementerende patiënten bezocht. En  omdat we bij Theater Stap al jaren met een vaste spelersgroep werken, kennen de acteurs ondertussen de kneepjes van het vak.”

Hoe worden de acteurs begeleid?

Sinds jaar en dag werken we bij Theater Stap samen met de vzw Dagcentrum Kasteel, die de acteurs traint en adviseert bij het repeteren en acteren. Samen stellen we een evenwichtig dagprogramma op, waarin repetitiemomenten worden afgewisseld met groeps- en ontspanningsmomenten. Als huisregisseur heb ik in de loop der jaren een band opgebouwd met de spelers: ik weet welke aanpak werkt, en welke niet. Het belangrijkste is dat alles in een ongedwongen sfeer verloopt, zonder druk, op het tempo van de acteurs. En die aanpak loont: zo getuige de blijvende inzet van onze spelersgroep, en de telkens positieve feedback van het publiek.

Brilleman herneemt eind januari. Voor speeldata en –locaties, ziewww.theaterstap.be/nl/event/6/brilleman

Foto copyright: Chris Van der Burght

Meer info over de ziekte van Alzheimer

Reclame
De ziekte van de week
dmla_intro

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van een ernstige visusstoornis bij 60-plussers in België. Soms vermindert die aandoening de autonomie in sterke mate.
Gelukkig bestaan er behandelingen voor bepaalde vormen van LMD. Ze kunnen de evolutie afremmen en in sommige gevallen de verloren gezichtsscherpte zelfs een beetje terugwinnen! Daarvoor is het wel uiterst belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.

Ziektes van A tot Z
Ziektes van A tot Z