Sport verkleint risico op borstkanker

mdp-blog-48-428x229
30/11/2012

Om fit te blijven, ons hoofd leeg te maken, calorieën te verbranden of de spieren van de trainer te bewonderen …: er zijn heel wat redenen om lid te worden van een sportclub. Ziehier een goede reden om de twijfelaars onder u te motiveren: regelmatig sporten vermindert het risico op borstkanker!

En ga er maar volop tegenaan, want het heilzame effect zou groter zijn naarmate de activiteit intenser en frequenter is. Dappere vrouwen die ertoe komen om 5 uur per week intensief te sporten, zouden hun risico zelfs met 38% doen dalen. Als we weten dat borstkanker 1 op de 8 vrouwen treft, is dat reden genoeg om het abonnement van de sportclub weer boven te halen dat wellicht nog ergens rondslingert in één van uw lades.

Goed nieuws dus, ook voor vrouwen die al vechten tegen borstkanker. Studies hebben namelijk aangetoond dat lichaamsbeweging ook het risico op herval verlaagt.

Deze ontdekkingen dateren al van een paar jaar geleden, maar de meeste vrouwen zijn er nog altijd niet van op de hoogte. Daarom wordt op dinsdag 4 december om 12.30 u. een conferentie georganiseerd in het Europees Parlement (Brussel) om het publiek te sensibiliseren voor dit nog veel te weinig bekende preventiemiddel.

Bronnen: *B. Tehard & al., Effect of physical activity on women at increased risk of breast cancer : results from the E3N cohort study , Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, january 2006. *Communiqué van de denktank ‘Sport et Citoyenneté’ (Sport en Burgerschap)

Meer info

Reclame
De ziekte van de week
dmla_intro

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van een ernstige visusstoornis bij 60-plussers in België. Soms vermindert die aandoening de autonomie in sterke mate.
Gelukkig bestaan er behandelingen voor bepaalde vormen van LMD. Ze kunnen de evolutie afremmen en in sommige gevallen de verloren gezichtsscherpte zelfs een beetje terugwinnen! Daarvoor is het wel uiterst belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.

Ziektes van A tot Z
Ziektes van A tot Z