Diagnose parkinson via telefoon?

parkinson-diagnostic-telephone-parkinson-diagnose-telefoon_428x229_0
19/10/2012

"Zeg eens ah...": met deze eenvoudige vraag zouden artsen wel eens veel meer over uw gezondheid te weten komen dan u denkt. Ze zou namelijk kunnen bepalen of u al dan niet de ziekte van Parkinson hebt.

Zoals bekend tast de ziekte van Parkinson de bewegingen van de ledematen aan, maar ook die van de stembanden. Dat bracht een onderzoeker van het MIT op het idee om software te ontwikkelen die de ziekte van Parkinson kan diagnosticeren via een eenvoudige stemtest.

Dankzij een hypergevoelig spraakanalyseprogramma vergeleek de Amerikaanse wetenschapper de stemmen van parkinsonpatiënten met die van gezonde personen en van mensen van wie de stem was aangetast door andere factoren, bijvoorbeeld door een verkoudheid of door roken. Op die manier kon hij de subtiele effecten van de ziekte op de stem nagaan: een trillende stem, een zwakke stem, ademgeruis… Zodra hij de software had ingesteld met die elementen, kon hij met 99% zekerheid de parkinsonpatiënten onderscheiden van de rest.

Hij wilde echter nog verder gaan en de software testen op grote schaal. Vandaar dat hij het ‘Parkinson's voice initiative’ lanceerde. Daarbij krijgen de bewoners – zowel mensen met als zonder parkinson – van 9 landen verspreid over de wereld de vraag om een telefonische boodschap in te spreken. Die wordt dan vervolgens geanalyseerd, om uit te maken of ze al dan niet parkinson hebben. Bedoeling is om in totaal 10.000 stemmen te registreren.

Aan het eind van hun boodschap moeten de deelnemers hun gezondheidstoestand omschrijven, en de analyse van de resultaten moet bepalen of de software al dan niet betrouwbaar is.

Opgelet: deze stemtest kan het traditionele klinische onderzoek voor de diagnose van de ziekte van Alzheimer, zeker nog niet vervangen. Ze biedt wel hoopvolle perspectieven om de diagnose te vergemakkelijken. Uiteindelijk is het de bedoeling om zoveel mogelijk patiënten sneller een behandeling te kunnen geven.

Meer weten over de ziekte van Parkinson

Bronnen:
http://www.maxlittle.net/publications/TBME-00342-HTML.html
http://www.parkinsonsvoice.org

Reclame
De ziekte van de week
dmla_intro

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van een ernstige visusstoornis bij 60-plussers in België. Soms vermindert die aandoening de autonomie in sterke mate.
Gelukkig bestaan er behandelingen voor bepaalde vormen van LMD. Ze kunnen de evolutie afremmen en in sommige gevallen de verloren gezichtsscherpte zelfs een beetje terugwinnen! Daarvoor is het wel uiterst belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.

Ziektes van A tot Z
Ziektes van A tot Z