Een vrouw met iets extra’s: MS

sep-journee-mondiale-ms-wereld-dag_428x229_0
29/05/2012

Een dynamische vrouw met iets extra’s; multiple sclerose. Zo omschrijft de auteur van onze bevriende blog ‘La Sep, le truc en plus’ zichzelf, omdat ze weigert zichzelf als een zieke te zien. Met plezier beantwoordde ze de vragen van MediBlog naar aanleiding van Wereld-MS-dag op woensdag 30 mei.

 - Vanwaar uw beslissing om een blog bij te houden?

 Ik had er nood aan om mijn verhaal te doen. Dat ik nog nooit van MS gehoord had, versterkte mijn motivatie om met een blog te starten: ik was ongetwijfeld niet de enige met nood aan informatie over deze ziekte.

 - Vindt u het belangrijk om met andere MS-patiënten te praten?

 Ja, vooral om te laten zien dat je met MS niet per se in een rolstoel hoeft te eindigen. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat het onderzoek naar MS verder gaat en dat de wetenschappers ons niet in de steek laten. En dat je positief in het leven moet staan. Ik heb een ziekte, maar ik ben mijn ziekte niet!

 - Deze week heeft Wereld-MS-dag plaats. Wat betekent deze dag voor u? Bent u van plan om eraan deel te nemen?

 Net als vorig jaar probeer ik geld in te zamelen voor de Zwitserse MS Vereniging. Op die manier wil ik mijn steentje bijdragen om MS beter bekend te maken.

Reclame
De ziekte van de week
dmla_intro

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van een ernstige visusstoornis bij 60-plussers in België. Soms vermindert die aandoening de autonomie in sterke mate.
Gelukkig bestaan er behandelingen voor bepaalde vormen van LMD. Ze kunnen de evolutie afremmen en in sommige gevallen de verloren gezichtsscherpte zelfs een beetje terugwinnen! Daarvoor is het wel uiterst belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.

Ziektes van A tot Z
Ziektes van A tot Z