Angst doet ons beter ruiken

anxiete-odorat-angst-reukzin_428x229_0
30/04/2012

Onraad ruiken, bedrog ruiken… : in ons taalgebruik wordt onze geurzin vaak geassocieerd met gevaar. Een restant van ons dierlijk instinct? Misschien! Voor dieren is de geur immers een onmisbaar zintuig om te overleven. De minste geur van een roofdier brengt ze in staat van alarm en maakt ze op hun hoede voor hun omgeving.

Luchtvervuiling, synthetische parfums, duffe lokalen: onze reukzin krijgt het vaak zwaar te verduren. Bovendien moeten we het op dat vlak afleggen tegen het dierenrijk: in tegenstelling tot het scherpe reukorgaan van sommige dieren kunnen we nauwelijks ruiken of een gerecht te lang op het vuur heeft gestaan.

Toch hebben we volgens een Amerikaans onderzoeksteam het instinct van onze voorvaderen overgeërfd. Meer bepaald zouden mensen met angststoornissen een te sterk ontwikkelde reukzin hebben. Dat zou verklaren waarom ze een mogelijk gevaar meteen opsnuiven, terwijl anderen zich perfect veilig voelen.

Hoe zijn die wetenschappers tot die conclusie gekomen? Door vrijwilligers te vragen om een spelletje te spelen. Daarbij moesten ze om beurten aan stalen ruiken die neutrale of negatieve geuren bevatten. Met andere woorden: geuren die op gevaar konden wijzen: een schadelijke stof in de lucht, een voorwerp in staat van ontbinding enz. Sommige stalen bevatten slechts een gering percentage van de ene of de andere geur.

De onderzoekers vroegen aan de deelnemers om de aan- of afwezigheid van de negatieve geur te detecteren. Tegelijk gingen ze hun angstgraad na. Resultaat: hoe angstiger ze zich voelden, hoe beter ze de ‘gevaarlijke’ geuren konden onderscheiden.

Het is alom bekend: als we angstig zijn, nemen onze emoties de overhand en schatten we risico’s te sterk in. Op dezelfde manier zou angst onze geurzin versterken, waardoor we bij de minste zweem van onraad het ergste vrezen.

Deze eigenschap heeft ongetwijfeld bijgedragen tot onze overlevingskansen, kwestie van niet ten prooi te vallen aan tal van wilde dieren. Maar in onze huidige verstedelijkte wereld is het niet zo belangrijk meer om snel onraad te ruiken. Tenzij om een versierder af te slaan in de fitnesszaal of om een verdacht parfum op te sporen op de jas van je geliefde…

Meer weten over angststoornissen

Bron:
Elizabeth A. Krusemark, Wen Li. Enhanced Olfactory Sensory Perception of Threat in Anxiety: An Event-Related fMRI Study. Chemosensory Perception, 2012;
http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120322100317.htm
Reclame
De ziekte van de week
dmla_intro

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van een ernstige visusstoornis bij 60-plussers in België. Soms vermindert die aandoening de autonomie in sterke mate.
Gelukkig bestaan er behandelingen voor bepaalde vormen van LMD. Ze kunnen de evolutie afremmen en in sommige gevallen de verloren gezichtsscherpte zelfs een beetje terugwinnen! Daarvoor is het wel uiterst belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.

Ziektes van A tot Z
Ziektes van A tot Z