ADHD in het verkeer: opgelet!

hyperactifs-traverser-rue-hyperactief-oversteken_428x110_0
30/09/2011

Een kind dat in volle avondspits de straat oversteekt: bij alle mama’s breekt dan het koud zweet uit. Volkomen terecht, want verkeersongevallen zijn de tweede oorzaak van ernstige verwondingen bij kinderen (15%), vlak na valpartijen (24%)¹. Ouders prenten dan ook enkele basisregels in bij hun kinderen om deze gevaarlijke situaties te vermijden: “steek altijd over op een zebrapad, kijk goed links en rechts, steek de straat recht over en niet schuin”… Niet makkelijk voor het jonge volkje om het juiste moment te bepalen om over te steken en de risico’s in te schatten. Volgens een recente studie in Pediatrics² zou deze oefening nog moeilijker zijn voor kinderen met ADHD (Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit). Ze worden meestal ‘hyperactief’ genoemd, maar zijn vooral… onoplettend!

Hyperactieve kinderen volgen de richtlijnen van papa en mama meestal goed na, zeker als het erom gaat goed te kijken voor het oversteken. Maar ze verwerken de ontvangen informatie niet op de juiste manier. Ze kiezen een gevaarlijker moment en kunnen slecht inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben om het zebrapad over te steken. Bovendien worden ze sneller afgeleid door een bal, een vriendje of een ijsventer…

Momenteel zou 3 tot 5% van alle kinderen van schoolgaande leeftijd ADHD hebben. ADHD wordt vaak bestempeld als een modetrend om een slechte opvoeding te verdoezelen. Toch is ADHD wel degelijk een echte ziekte, veroorzaakt door een stoornis in de hersenen. Gelukkig bestaan er behandelingen die het verschil kunnen maken voor het kind en zijn omgeving.

Voor meer informatie over hyperactiviteit

¹Epidemiology and Prevention of Traffic Injuries to Urban Children and Adolescents, Pediatrics Vol. 103  No. 6  June 1, 1999, pp. e74
²Mediating factors associated with pedestrian injury in children with attention-deficit/hyperactivity disorder, Pediatrics. 2011 Aug;128(2):296-302. Epub 2011 Jul 25.
Reclame
De ziekte van de week
dmla_intro

Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) is de belangrijkste oorzaak van een ernstige visusstoornis bij 60-plussers in België. Soms vermindert die aandoening de autonomie in sterke mate.
Gelukkig bestaan er behandelingen voor bepaalde vormen van LMD. Ze kunnen de evolutie afremmen en in sommige gevallen de verloren gezichtsscherpte zelfs een beetje terugwinnen! Daarvoor is het wel uiterst belangrijk om zo snel mogelijk in te grijpen.

Ziektes van A tot Z
Ziektes van A tot Z